โครงการนางวิสาขามหาอุบาสิกาสงเคราะห์พี่น้องผู้ตาย ผู้ยากไร้

การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางคนเกิดมาท่ามกลางสมบัติอันมหาศาลบางคนก็มีชีวิตที่ลำบากยากเข็ญ ต้องหาเช้ากินค่ำอดอยากอนาถา ต้องการความช่วยเหลือ วัดดอนจั่นเป็นวัดที่มีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคและทำบุญเป็นจำนวนมากเพราะบุคคลที่มาทำบุญมีแรงศรัทธาท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูลที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ดังนั้นจึงมีชุดสังฆทาน สิ่งของต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธานำมาทำบุญถวายพระภิกษุสงฆ์ในโอกาสต่างๆเป็นจำนวนมาก ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกกูลจึงได้คิดริเริ่มจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์พี่น้องผู้ตาย ผู้ยากไร้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยพี่น้องผู้ตายผู้ยากไร้นำไปมรณบัตรมาแสดงเป็นหลักฐานการตายแล้วรับชุดสังฆทาน ข้าวสาร น้ำปลา และ ซอส ไปร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลงแบ่งเบาภาระของญาติผู้ตายไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน กู้หนี้ยืมสินมาใช้ในการทำบุญงานศพผู้ยากไร้ที่ล่วงลับไป