ที่สุด..ของชีวิต 108 สัจธรรมมนุษย์

ที่สุด..ของชีวิต 108 สัจธรรมมนุษย์

108 ข้อคิดเชิงธรรมะ…“ที่สุดของ มนุษย์” ของท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี วัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สะท้อนสัจธรรมชีวิตได้เป็นอย่างดี

วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส

วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส

ช่วยชุบชีวิตใหม่-ร่วมแก้ปัญหาใ …

วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส Read More »

พระครู ครูพระ พระครูปราโมทย์ประชานุกูล“วัดดอนจั่น”

พระครู-ครูพระ พระครูปราโมทย์ประชานุกูล “วัดดอนจั่น”

ในอดีต นอกจาก “วัด” จะเป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์และชาวพุทธ ยังเป็นที่พึ่งพิงของคนยากจน ต่อมาวัดยังกลายเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของชุมชน

งานวันปิยะมหาราชที่วัดดอนจั่น

งานวันปิยะมหาราชที่วัดดอนจั่น

วัดดอนจั่นจัดพิธีพุทธาภิเษก ทำบุญตักบาตรสืบชาตาประเทศไทย เพื่อให้เกิดความร่มเย็น น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระปิยมหาราชที่มีต่อปวงชนชาวไทย มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ต่อด้วยพิธีสืบชาตาประเทศไทย ภาคค่ำมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระปิยมหาราชและพิธีพุทธาภิเษก