ประวัติพระครูปราโมทย์ประชานุกูล

พระอธิการอานันท์ อานันโท หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า พระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ท่านมีจิตเมตตา โอบอ้อมอารี และชอบช่วยเหลือผู้อื่น พระครูปราโมทย์ประชานุกูลได้ทำนุบำรุงศาสนา ให้วัดดอนจั่นเป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์และชาวพุทธ ทั้งยังได้สร้างให้วัดเป็นที่พึ่งของคนยากจน เป็นศูนย์กลางการเรียนของชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ที่รัฐบาลไม่สามารถจัดระบบการศึกษาเข้าถึงพื้นที่ได้ ใน 13 จังหวัดภาคเหนือ ได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2528 มาจนถึงปัจจุบัน

พระครูปราโมทย์ประชานุกูลพูดคุยทักทายนักเรียนที่ท่านได้เดินทางไปช่วยเหลือ
พระครูปราโมทย์ประชานุกูลพูดคุยทักทายนักเรียนที่ท่านได้เดินทางไปช่วยเหลือ

ประวัติ

ปฐมวัย

พระครูปราโมทย์ประชานุกูล เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2506 ณ บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 6 อำเภอ ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอายุ 52 ปี เดิมชื่อ เด็กชายอานันท์ คำแสน เกิดในครอบครัวเกษตกรที่มีอาชีพทำไร่ทำสวน เป็นบุตรของนายตา และนางเหลียว คำแสน ท่านเป็นบุตรคนที่ 6 ในพี่น้อง 7 คน ดังนี้

 1. พระเสงี่ยม คำแสน
 2. ร้อยตรีปั๋น คำแสน
 3. นายวิโรจน์ คำแสน
 4. นายปันคำ คำแสน
 5. นางสาววัลยา คำแสน
 6. พระครูปราโมทย์ ประชานุกูล
 7. นางอำไพร คำแสน

การศึกษา

ประวัติการศึกษาพระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี)
ประวัติการศึกษาพระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี)

[responsivetable]

อุปสมบท

เด็กชายอานันท์ คำแสน ได้เข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่บ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อปีพศ. 17 มีนาคม 2519 ได้บรรพชาที่วัดหลวงฮอด ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระครูถาวรรัตนปัญญา เจ้าอาวาสวัดสามัคคาราม อำเภอฮอด เป็นผู้อุปัชฌาย์

ประวัติการทำงาน

 • 1 กุมภาพันธ์ 2532 ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • 1 มกราคม 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฉายา พระอธิการอานันท์ อานนฺโท
 • 1 มกราคม 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ฉายา พระอธิการอานันท์ อานนฺโท
 • พศ. 2551 ได้รับสมณศักดิ์ พัตรยศ ชั้นพระครู ฉายา พระครูปราโมทย์ประชานุกูล
 • พ.ศ.2528-ปัจจุบัน
  ภาระงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบมีดังนี้
  ภาระหน้าที่ในปัจจุบัน
  1. เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น
  2. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  3. คณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนจั่น
  4. พระครู ผู้เผยแพร่ พัฒนาและสืบทอดพระพุทธศาสนา
  5. ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 660 คน จาก 9 ชนเผ่า
กิจวัตรประจำวันของพระครูปราโมทย์ประชานุกูล พบศิษยานุศิษย์ รับของบริจาค ให้ศีลให้พร หลังจากรับบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กดอยโอกาส
กิจวัตรประจำวันของพระครูปราโมทย์ประชานุกูล พบศิษยานุศิษย์ รับของบริจาค ให้ศีลให้พร หลังจากรับบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กดอยโอกาส

ผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบบพอสังเขป

 1. จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส โดยจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 จนถึง ปัจจุบัน
 2. จัดตั้งโครงการพระสารีบุตร สงเคราะห์อาหารกลางวันแก่ โรงเรียนต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน
 3. จัดตั้งโครงการนางวิสาขามหาอุบาสิกาสงเคราะห์พี่น้องผู้ตายผู้ยากไร้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน
 4. จัดตั้งโครงการพุทธเมตตาสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน
 5. จัดตั้งโครงการพระอานนท์สงเคราะห์ วันเด็กแห่งชาติ โดยมอบ ของขวัญรางวัลให้โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน
 6. จัดตั้งโครงการใบบุญพระพุทธเจ้าหลวง จัดทำพิธีบวงสรวงเนื่องใน วันปิยมหาราชก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
 7. โครงการพระราธะพราหมณ์ สงเคราะห์คนชราที่ยากจน ในเขตตำบลฮอด และตำบลนาคอเรือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน
 8. จัดตั้งโครงการพระโมคคัลลานะ พัฒนาอาชีพเพื่ออนาคตแก่เด็กด้อยโอกาส โดยการจัดการศึกษาให้เด็กเรียนรู้ในระดับ ปวช. และ ปวส.
 9. จัดตั้งโครงการใบบุญพระพุทธเจ้าหลวงสนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขัน ผลงานด้านการกีฬา ด้านแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่มระดับจังหวัดระดับเขต ระดับประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
 10. จัดตั้งโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี ในวัดดอนจั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
 11. จัดตั้งโครงการอ่านพระไตรปิฎก สวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายเป็นพระ ราชกุศลแด่ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.