โครงการพระโมคคัลลานะ พัฒนาอาชีพเพื่ออนาคตแก่เด็กด้อยโอกาส

โครงการพระโมคคัลลานะ พัฒนาอาชีพเพื่ออนาคตแก่เด็กด้อยโอกาสโดยการจัดการศึกษาให้แก่เด็กเรียนรู้ในระดับปวช.และปวส.

ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุลเจ้าอาวาสวัดดอนจั่นได้จัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้โอกาสแก่เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ที่พ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่ติดคุก พ่อแม่ติดยาเสพติด ครอบครัวมีฐานะยากจน ที่ไม่สามารถส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้ วัดดอนจั่นได้เปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษา ซึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส และ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัย ณ วัดดอนจั่น มีจำนวนมาก เกิดความร่วมมือกันจากหลายหน่วยงาน เช่น วัดดอนจั่น โรงเรียนวัดดอนจั่น วิทยาลัยสารพัดช่าง ศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น องค์กรภายนอกทั้งของรัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน เงินทุน ทำให้เด็กที่เข้ามาอยู่อาศัย ณ วัดดอนจั่นได้รับการศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.อันจะเป็นพื้นฐานในการไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาระดับปวช. และปวส. ตั้งแต่ปีที่เริ่มก่อสร้างมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนหลายร้อยคนที่สามารถหางานทำเป็นหลักแหล่งมีการประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาทำให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ห่างไกลความเจริญมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันสร้างอาคตให้มั่งคงมีความเป็นอยู่ที่ดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.