โครงการพระราธะพรหมณ์ สงเคราะห์คนชราในเขตอำเภอฮอด

อำแภอฮอดเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญ การคมนาคมติดต่อกับตัวเมืองลำบาก ประชาชนอาศัยอยู่ตามพื้นที่ราบและบนภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน ทำไร่ ทำนา มีความเป็นอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ คนชราจะทำหน้าที่เฝ้าดูแลบ้าน ไม่มีรายได้ ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุล จึงได้จัดตั้งโครงการสงเคราะห์คนชราขึ้นมา เพื่อแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายในครอบครัวที่มีคนชราอาศัยอยู่โดยจะมอบสิ่งของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่ม ให้กับคนชราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในฤดูหนาว จะนำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มไปแจกให้คนชราอย่างทั่วถึง เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากตัวเมืองให้ได้รับสิ่งของ เครื่องใช้ ที่จำเป็น

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า สิ่งของที่นำไปบริจาคนั้นได้เข้าไปถึงมือของคนชรา
ในอำเภอฮอดจำนวนมาก ทำให้คนชรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการนำสิ่งของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ด้านการอนุเคราะห์ทำให้คนชรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน ถึงอย่างไรการดำเนินการนำสิ่งของไปบริจาคแก่คนชรายังไม่เพียงพอต่อจำนวนคนชราทั้งหมดที่มีในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีคนชราอยู่จำนวนมาก

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า คนชราในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากได้รับสิ่งบริจาค และการอนุเคราะห์ ทำให้คนชรารู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมาก รู้สึกดีใจ อบอุ่นใจ มีความภูมิใจที่ได้รับการช่วยเหลือ จากวัดดอนจั่น

สิ่งของที่นำไปบริจาคนั้นได้เข้าไปถึงมือของคนชราในอำเภอฮอดจำนวนมาก ทำให้คนชรามี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการนำสิ่งของที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ด้านการอนุเคราะห์ทำให้คนชรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมทำให้เกิดความอบอุ่นใจไม่ได้ถุกทอดทิ้งเพราะได้รับการช่วยเหลือในด้านอาหารเสื้อผ้าและเครื่องนุ่มห่มอย่างเพียงพอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.