โครงการจัดวันเด็กประจำปีในวัดดอนจั่น

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า เด็กดีชาติพัฒนา เด็กชั่วช้าทำให้สังคมอยู่อย่างไม่เป็นสุข วัยเด็กนับเป็นวัยที่สำคัญในการหล่อหลอมจิตใจ การที่เด็กถูกปลูกฝังจิตใจที่ดีงามส่งผลให้ได้รับแต่ในสิ่งที่ดีและความดีนั้นจะซึมซับไปถึงวัยผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสิ่งที่ดีๆในวัยเด็ก ท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกุลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กในวัยนี้จึงได้ก่อตั้งโครงการสนับสนุนให้เด็กไทยได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้าเรียนในโรงเรียนวัดดอนจั่น เป็นประจำทุกปีในวันเด็กแห่งชาติ โดยจะมอบสิ่งของต่างๆ มาเป็นรางวัลให้เด็ก ทำให้เด็ก ๆ ได้รับความสุข ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มีโรงทานมาตั้งเพื่อให้เด็กได้รับประทานอย่างทั่วถึง มีการแสดงของชนเผ่าต่างๆ บนเวที เด็กๆ ทุกคนได้รับของขวัญรางวัลกันอย่างมากมาย

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยกันจัดกิจกรรม ทั้งการตรวจสุขภาพ การจัดกิจกรรมบนเวที การจัดกิจกรรมของแต่ละชนเผ่าชาติพันธุ์ ทำให้เกิดความสนุกสนานในงาน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามและศิลปะการแสดงต่างๆ ของแต่ละชนเผ่า นักเรียนเกิดความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม พัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดีในอนาคตต่อไปได้

นักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวเขาไม่มีโอกาสไปร่วมงานวันเด็กนอกสถานที่ทางวัดดอนจั่นได้จัดกิจกรรมขึ้นทำให้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองและนักเรียนรุ่นพี่ได้มีกาสใช้ความสามารถของตนเองในการวางแผนงานปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะการจัดกิจกรรมในวันเด็กทุกปีที่ผ่านมาจะมีเด็กจากโรงเรียนอื่นมาร่วมกิจกรรมด้วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.