โครงการใบบุญพระพุทธเจ้าหลวงสนับสนุนนักเรียนเข้าแข่งขันผลงานด้านการกีฬา และด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ

นักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มาจากชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่บนดอยในถิ่นทุรกันดารตามป่าเขาลำเนาไพร ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในเมืองที่มีแต่ความเจริญ ทำให้เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง ท่านพระครูปราโมทย์ ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ไว้ และมีโอกาสเรียนรู้หนังสือที่โรงเรียนวัดดอนจั่น แต่ก็ไม่มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความเจริญมากเท่าไหร่นัก เพราะต้องอยู่ร่วมกันเป็นอย่างมากไม่สามารถไปได้ทั้งหมด เพื่อให้เด็กแหล่านี้ได้เรียนรู้ในโลกกว้าง จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านการกีฬา การแข่งขันทักษะวิชาการ ในระดับต่างๆ โดยจะให้การสนับสนุนเป็นเงินให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในการจัดกิจกรรมในระดับกลุ่ม โรงเรียน อำเภอ จังหวัด และเขตภาคเหนือ ทำให้เด็กเหล่านี้มีกำลังใจ เกิดความมุมานะ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ก่อนที่จะไปร่วมแข่งขัน ผลจาการส่งเสริมสนับสนุนทุกกิจกรรมทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับชัยชนะกลับมาทุกครั้ง สร้างความภูมิใจแก่ผู้เข้าแข่งขันและยังทำให้โรงเรียนและวัดได้รับชื่อเสียงไปด้วย จึงได้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า จากการที่นักเรียนได้เข้าทำการแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ และเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถได้รับผลชนะการแข่งขันใน อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 มาอย่างมากมาย ทั้งในระดับกลุ่ม ระดับเขตการศึกษา และยังคว้าเหรียญระดับต่าง ๆ จากการแข่งขันในระดับภาคเหนือมาได้จากทุกประเภทที่เข้ารอบไปแข่งขัน ถือว่าเป็นความสำเร็จในการสนับสนุนจากทางวัดดอนจั่นเป็นอย่างมาก

จากผลการดำเนินโครงการ พบว่า นักเรียนนักเรียนได้เข้าทำการแข่งขันทักษะวิชาการระดับต่าง ๆ และเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน ได้ใช้ความพยายามกันอย่างเต็มที่ สังเกตได้จากการแข่งขันระดับกลุ่มนั้น โรงเรียนวัดดอนจั่นสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นจำนวนมาก และยังมีความมุมานะในการแข่งขัน มีการพัฒนาตนเอง มีการวางแผน เกิดการร่วมมือกันทำงานหากเป็นการแข่งขันประเภทกลุ่ม มีการควบคุมอารมณ์ สมาธิในการแข่งขันอันจะทำให้เกิดประโยชน์ในการเรียนในอนาคตต่อไป

นักรียนมีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเองและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในปี2551-ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนวัดดอนจั่นได้ส่งผลงานด้านวิชาการเข้าแข่งขันได้รับรางวัลสุงสุดถึงระดับภูมิภาคในการแข่งขันผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่ จังหวัดนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.