วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส

วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส

ช่วยชุบชีวิตใหม่-ร่วมแก้ปัญหาให้สังคม

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ หากเลือกเกิดได้ ทุกคนอยากเกิดกับครอบครัวที่อบอุ่นฐานะดี มีอาหารดี ๆ กิน มีโรงเรียนดี ๆ เรียน แต่เมื่อเกิดมาในครอบครัวที่ลำบากแล้ว จำเป็นต้องสู้ชีวิตจนถึงที่สุด เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป และพยายามทิ้งอดีตไว้เบื้องหลัง ก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า บางคนประสบความสำเร็จในชีวิตมาก มายบางคนล้มเหลวตกเป็นทาสของขบวนการค้ามนุษย์เข้าสู่วงจรค้ายาเสพติด ขบวนการโสเภณีขายตัว เลวร้ายสุด ๆ ถูกฆ่าเอาชีวิตทั้งที่เจ้าตัวไม่เคยคิดจะมอบชีวิตให้ใคร

สำหรับปัญหาเด็กเร่ร่อนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสาเหตุของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยเปลี่ยนไป รวมทั้งเกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคม การกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม การขยายตัวตามเมืองใหญ่ ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานเข้ามาหางานทำในเมือง ปัญหาแรงงานต่างด้าวหอบลูกจูงหลานลักลอบเข้ามาหางานทำ ปัญหาการแตกแยกในครอบครัว และปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมดนำมาสู่ปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า กลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องแก้อย่างไม่มีวันหมด

ปัจจุบันปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า และเด็กถูกทอดทิ้งกำลังกลายเป็นปัญหาของประเทศเข้าสู่เมืองใหญ่อย่างจังหวัดเชียงใหม่หลีกหนีไม่พ้น ตามแหล่งชุมชน ถนนหลายสายของแหล่งบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ตามสี่แยกไฟแดงหลายแห่งมักพบเห็นกลุ่มเด็กเร่ร่อน ออกมาขายดอกไม้ และพวงมาลัยอยู่เสมอ จนกลายเป็นภาพที่ชินตาเสียแล้วสำหรับผู้พบเห็น ซึ่งที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้พยายามแก้ไขปัญหา แต่ดูเหมือน ว่ายังไม่สามารถแก้ไขเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้าเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในทางกลับกันปัญหาที่เกิดขึ้นยังดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัจจุบันมีหลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดูแลและรับเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ไม่เว้นแม้กระทั่งวัดซึ่งเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วย ที่วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

พระอธิการอานันท์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น หรือ “พ่อพระ” เปิดเผยว่า ทางวัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจนขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้อุปการะเด็กกำพร้า เร่ร่อน เด็กที่พ่อแม่ติดคุก เสียชีวิต ติดยาเสพติด และครอบครัวมีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเสียให้เด็กเรียนหนังสือได้ ปัจจุบันทางวัดดอนจั่น รับเด็กอุปการะในโครงการ จำนวน 650 คน ด้วยกัน

วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส
วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส

พระอธิการอานันท์ กล่าวอีกว่า ทางวัดได้ทำโครงการนี้มานาน 25 ปีแล้ว โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแม้แต่บาทเดียวโดยโครงการดังกล่าวได้รับเด็กที่มีปัญหาในเขตจังหวัดภาคเหนือ เข้ามากินนอนและเรียนหนังสืออยู่ในวัด ซึ่งทางวัดมีที่พัก อาหาร ชุดนักเรียน รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ให้ทุกคนและส่งให้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดดอนจั่นนี้เลย โดยโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เด็กที่นี่มีทั้งชาวไทยภูเขา เด็กพื้นราบ แยกเป็นชาย 210 คน และเด็กผู้หญิง 440 คน เด็กทั้งหมดเกิดจากปัญหาทางสังคมทั้งสิ้น มีทั้งกำพร้า ยากจน เร่ร่อน รวมทั้งติดเชื้อเอชไอวี โดยทางวัดทำโครงการนี้ด้วยใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการศึกษา เมื่อจบออกไปแล้วสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง ไม่เป็นปัญหาสังคม ที่จบไปหลายรุ่นกลับบ้านไปแล้วส่วนใหญ่เป็น อบต. เป็นผู้นำหมู่บ้าน ก็มี ซึ่งทางวัดดีใจที่เด็กเหล่านี้ได้ดี กลับไปช่วยเหลือท้องถิ่นของตนเอง

“อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นการทำโครงการนี้ทางวัดร่วมกับคณะศรัทธารวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทำกันเอง ไม่ได้งบประมาณจากรัฐบาลแม้แต่บาทเดียว ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร มีผู้อุปถัมภ์จำนวนมากยื่นมือเข้ามาช่วยด้านงบประมาณ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้าทั้งหมดตกเดือนละประมาณ 5 หมื่นบาท ค่าก๊าซหุงต้มเดือนละ 1 หมื่นบาท ส่วนค่าใช้จ่ายของเด็กทั้งหมด ตกวันละ 100 บาทต่อคน ซึ่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราสามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได้ไม่มีปัญหา และต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนโครงการของวัดมาโดยตลอด เราต้องสร้างคนควบคู่ไปกับการสร้างชาตินอกจากบทเรียนทางวิชาการที่สั่งสอนเด็กเหล่านี้เพื่อให้เติบโตออกไปสู่สังคมภายนอก” พระอธิการอานันท์ กล่าว

วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส
วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส

นอกจากนี้ทางวัดยังปรับการเรียนการสอนสายธรรมะสอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรด้วย ทุกวันนี้นักเรียนทุกคนจะถูกปลูกฝังให้มีความอดทน ทำแต่ความดีเลือกทำในสิ่งที่ดีที่สุด และสอนว่า คนทำดีย่อมได้ดี หลักธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ถูกสอดแทรกให้เด็กอยู่เสมอ

แน่นอนปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมมีทางแก้ไขหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ นี่เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระในบ้านเราที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐอีกแรง แต่ปัจจุบันเงินทุนที่มีอยู่ย่อมหมดลงเรื่อย ๆ จึงต้องขอแรงผู้ใจบุญ สนับสนุนในเรื่องนี้ได้ที่ วัดดอนจั่น ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง หมู่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5324-0184

ที่มา เดลินิวส์

2 thoughts on “วัดดอนจั่นกับการอุปการะเด็กด้อยโอกาส”

  1. รัติการณ์ สัมฤทธิ์

    ถ้าต้องการจะส่งยารักษาโรค กับอุปกรณ์การเรียนเล็กๆน้อย ต้องส่งให้ตามที่อยู่นี้เลยใช่ไหมคะ

  2. สวรส วิไลลักษณ์เลิศ

    ต้องการรับอุปถัมภ์เด็ก ยากจน เรียนดี จำนวน 1 คน ค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.